11. mei, 2018

Quote van de dag

"De Weg geeft integriteit aan wie zich vereenzelvigt met integriteit. De Weg geeft mislukking aan wie zich vereenzelvigt met mislukking."

Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600 v.C.