12. mei, 2018

Verdriet

Een zee van verdriet komt op mij af,
om dan weer weg te deinen.
Dan nog een golfslag en nog een,
om ook weer te verdwijnen.

Met tranen wordt de stroom gevoed,
van links naar rechterzijde.
Bespelen doet het mijn gemoed
op 't ritme van 't getijde.

Adriana Biesbroeck