26. jun, 2018

Quote van de dag

"De Meester zei: 'Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening."

Confucius Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.