18. jul, 2018

Quote van de dag

"De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst."

Confucius Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.