12. aug, 2018

Quote van de dag

"Bigamie is één echtgeno(o)t(e) te veel hebben, monogamie is hetzelfde.

Origineel: Bigamy is having one wife too many. Monogamy is the same.
"

Oscar Wilde, Iers schrijver 1854-1900