19. aug, 2018

Quote van de dag

"Een dromer is iemand die alleen zijn weg bij maanlicht kan vinden en zijn straf is dat hij de dageraad eerder ziet dan de rest van de wereld.

Origineel: A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world.
Bron: The Critic as Artist (1891)"

Oscar Wilde, Iers schrijver 1854-1900