20. aug, 2018

Quote van de dag

"Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

Origineel: Experience is simply the name we give our mistakes.
Bron: Lady Windermere's Fan (1893)"

Oscar Wilde, Iers schrijver 1854-1900