17. sep, 2018

Quote van de dag

"Als Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.

Origineel: When Christ says, ‘Forgive your enemies,’ it is not for the sake of the enemy, but for one’s own sake that he says so, and because love is more beautiful than hate.
Bron: De Profundis (1905)"

Oscar Wilde, Iers schrijver 1854-1900