31. jan, 2019

Quote van de dag

"Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.

Origineel: La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité."

Romain Rolland Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1915) 1866-1944