20. jan, 2020

Drie jaar en 236 dagen zonder Sunshine

Gisteren was mijn blog door het voorstellen van Guido en Ritchie en het hele verhaal erna, toch weer lang. Maar goed, dat zijn jullie al lang gewend dus maakt het ook niet zo heel erg uit. Als ik zelf alles schrijf, zal ik het korter houden. Dat is ook fijner voor mij omdat ik nu toch altijd tijdgebrek heb. Dat scheelt toch, als ik het korter hou. Maar als de tekst al geschreven is, dan maakt het voor mij niet uit, dat het zo lang is. Aangezien ik pas nog maar net 1 blog iets korter had, valt het niet eens op. Meer omdat ik het nu zeg, dat je kan denken, ‘oh ja, inderdaad’. Voor het weer té lang wordt door mijn gekwek, hier komt het 2e deel van het verhaal over de goden van Egypte en de piramide! Alle eer uiteraad weer naar Guido Vermeire!

DE GODEN IN EGYPTE - DE PIRAMIDE VAN CHEOPS 2: Al veertig eeuwen (of langer?) zo'n 70 meter boven het zeeniveau staan de drie grote piramiden van het Gizeh plateau daar, zwijgend en onwrikbaar. De grootste van de drie "CHEOPS" genaamd (naar de koning die ze liet bouwen), steekt volledig boven de anderen uit en is de enige waarvan de top ontbreekt. Deze 203 lagen van kalksteen waren in het begin bekleed met gepolijste witte kalksteen. Deze kalksteen is nog steeds te zien bij zijn buur, de piramide van CHEFREN. De blokken waaruit de kern gebouwd is blijken manshoog te zijn.

Men schat dat er 2.300.000 van zulke blokken in de piramide verwerkt zijn. Volgens Herodotus, de Griekse geschiedschrijver die zijn informatie rechtstreeks van de Egyptische priesters kreeg, werd de piramide in 20 jaar gebouwd door 100.000 werklui gedurende twaalf uur per dag. De oude Egyptenaren noemen de piramide TA KUTH vertaald: HET LICHT, ieder zijvlak was nl één grote spiegel met een opper­vlakte van 2000 vierkante meter. De voegen zijn nog geen twee millimeter breed en het cement is zo stevig dat de stenen eerder zouden breken dan de voegen. De piramide weegt naar schatting 6.000.000 Ton.

Men speelde het zelfs klaar om deze gigantische steenmassa met een precisie niet groter dan een twaalfde graad op het ware noorden te richten. Wat zeer merkwaardig is, is wanneer men de omtrek van de piramide deelt door zijn hoogte, men twee PI krijgt. Voor een bouwwerk dat uit de prehistorie dateert is dit feit zeer verwarrend. Hoe kon men toen al van deze theorie op de hoogte zijn? In Egypte noemt men deze piramide een grafheuvel, een theorie die kant noch wal raakt. Ten eerste heeft men nooit menselijke overblijfselen in de grote piramide gevonden en ten tweede, CHEOPS had nog twee piramiden, één in Dasjoer en één in Meidoem. Denkt men dan werkelijk dat hij in alle drie begraven zou liggen? Ze had dus duidelijk een andere functie!

Er zijn momenteel 90 piramiden gekend en het aantal graftomben loopt in de duizenden... De Egyptenaren waren net als de MAYA'S, die ook piramidebouwers waren, heel erg geïnteresseerd in magie, astronomie, numerologie enz. Zo is men tot de ontdekking gekomen dat tijdens de dag- of nachtevening ‘s middags om twaalf uur de zon precies in het midden op de top van de piramide rust. Eveneens scheen de poolster ten tijde van de bouw van de piramide om de 24 uur recht de gang in. Dit kan geen toeval zijn!

In de piramide zijn verschillende gangen gevonden maar niet alleen een dalende gang, zoals in de andere acht piramiden rondom, maar ook een opgaande gang met de koningskamer die vijf constructiekamers bevat en een groot zadeldak. De koningskamer bevindt zich op één derde van de hoogte van de piramide. Over de verschillende afmetingen is zeer veel te zeggen, maar het is niet de bedoeling dit alles in dit verhaal op te nemen. Er zijn genoeg boeken over de piramide te vinden in de diverse boekhandels. Wat ik vooral wil bewijzen is de inspiratie die in dit geval duidelijk van bovenaf moet gekomen zijn (en daarmee bedoel ik niet van andere planeten).

Er is gedurende de ganse geschiedenis (zelfs nu nog!) steeds contact geweest tussen wat wij GOD noemen en de mens door middel van profeten, heiligen, of mediums en dit gebeurde door ingevingen, dromen, visioenen en uittredingen. De joodse bijbel verhaalt zoals men weet dat het joodse volk 430 jaar in Egypte doorbracht. Nu is een mogelijk verband tussen de piramide en de bijbel niet denkbeeldig. Zo is men tot de ontdekking gekomen dat verschillende berekeningen verwijzen naar de uittocht van de joden uit Egypte. Hun vertrek moet volgens berekeningen op 30 maart 1453 voor Christus hebben plaatsgevonden net zoals de piramide voorspeld heeft.

Andere berekeningen verwijzen naar het jaar één voor Christus. Wanneer wij in de gaten houden dat het jaar nul nooit bestaan heeft brengt ons dat op de geboorte van Christus. Zo komt ook het jaar 33 na Christus voor, het jaar van zijn dood. Wanneer men de hoek van de gangen van de grote piramide op de kaart uitzet, krijgt men een lijn die de oversteekplaats van de Israëlieten aangeeft door de rode zee, en die dwars door Bethlehem loopt (de geboorteplaats van Christus). Toeval?
Zo vindt men ook aanwijzingen voor de eerste en de tweede wereldoorlog. De piramide schildert de eerste wereldoorlog af als het begin van de hel op aarde wat het ook was voor de mensheid.

Er zullen gedurende de komende tijd steeds meer mensen geboren worden die een tipje van de sluier zullen oplichten. Zo beweren Bauval en Gilbert in hun boek “Het Orion Mysterie” dat de locatie van de piramiden van Gizeh exact overeenkomt met de stand van drie sterren in de gordel van Orion. Zij spreken dus ook niet voor niks over een “meesterplan” voor de bouw van deze piramiden. Vele theorieën gaan de oorsprong zoeken in het buitenaardse. De enige oorsprong die altijd over het hoofd wordt gezien is het leven na de dood, iets wat bij de Egyptenaren nochtans heel erg leefde. Denk hierbij maar aan het mummificeren en de vele attributen die de grote farao's meekregen in hun graven. De priesters of magiërs van het oude Egypte hadden maar één groot doel: "een groot gevleugelde worden " Het hoogste wat men als magiër kan bereiken.

Deze magiërs hadden de gaven om uit hun lichaam te treden! In onze eeuw leefde ook zo iemand nl. de ziener, schrijver en genezer JOZEF RULOF die meer uit dan in zijn lichaam vertoefde. Deze persoon heeft zoveel wijsheid aan de mens geschonken, wijsheid die niet van hemzelf kwam maar van zijn begeleider, een meester van het licht (engel zonder vleugelen) ALCAR genaamd. (wordt vervolgd)

Zo door dit verhaal een klein beetje te volgen, snap je misschien ook een beetje dat die Jozef Rulof best wel heel bijzonder was en wat hij nog meer deed, behalve boeken schrijven. Al kan je gedetailleerde informatie daarover vinden op de officiële website van hem. Mocht je dat willen zien of lezen, klik dan hier. Of als je vragen hebt, mail me maar hoor. Vele andere Rulof lezers hebben de weg naar mij, wat vragen betreft, al lang gevonden. Ik schijn het goed uit te kunnen leggen. Toch wel leuk om zoiets dan te horen. Maar ja, als iets je passie is, dan kan je er ook goed over vertellen, of het uitleggen. En dat zijn deze boeken ook, mijn passie in dit leven. Ik zou ze wel aan iedereen willen geven. Jammer genoeg weet ik ook dat dit niet werkt. Ach, komt natuurlijk ook goed!