21. jan, 2020

Drie jaar en 237 dagen zonder Sunshine

Nu gelijk maar het derde en laatste deel van Guido Vermeire over de Goden van Egypte en de piramide. DE GODEN VAN EGYPTE - DE PIRAMIDE VAN CHEOPS 3: In onze eeuw leefde de ziener, schrijver en genezer JOZEF RULOF die meer uit dan in zijn lichaam vertoefde. Deze persoon heeft zoveel wijsheid aan de mens geschonken, wijsheid die niet van hemzelf kwam maar van zijn begeleider, een meester van het licht (engel zonder vleugelen) ALCAR genaamd.

Mensen die dit als onmogelijk bestempelen moet men dan ook maar elk heilig boek en vooral de bijbel uit handen nemen want zelfs dit voor vele mensen Heilige boek staat helemaal vol met zulke verhalen. Paulus sprak zelfs de woorden: "Of hij in of uit het lichaam was ik weet het niet?". De meesters hebben voorspeld dat de mens pas na het jaar 2000 geestelijk zal ontwaken, de eeuw van Christus zal de mens dwingen om dieper na te denken. Wel ook de piramide spreekt deze taal.......

In het boek "Het ontstaan van het heelal" geeft Alcar een volledige beschrijving van de goddelijke zending van de piramide jaren voor de vele nieuwe ontdekkingen van nu. Dit bouwwerk zou de Christus vertegenwoordigen als het volmaakte Goddelijke wezen. (lees deel 1) Daarin ligt niet alleen het leven van Hem in vast, maar ook het eeuwige leven en de Goddelijke afstemming van de mens. De priesters van toen stonden onder leiding van bekwame geesten en allen waren voor hun taak berekend. Zij ontvingen hun inspiratie van gene zijde (de hemel) en de geleerden moesten voor de bouw en het toezicht zorgen. Aan gene zijde waakte men over het geheel en op aarde luisterde men naar hun bevelen. Fouten zijn er dus in dit machtige bouwwerk niet gemaakt.

De geleerden die dit bouwwerk gemaakt hebben zijn speciaal hiervoor op aarde geboren en alléén daarvoor. Dit is in de zevende hemel tot stand gekomen. Van de vier hoogste sferen zijn zij naar de aarde gekomen om zich in deze studie te bekwamen, allen werden bij ouders geboren die de middelen bezaten om hun kind te kunnen laten studeren en die innerlijk op hen afgestemd waren zoals Maria en Jozef op Jezus afgesteld waren.

Dit is de ENIGE maal in de geschiedenis dat een hogere kosmische graad (er zijn zeven hemelen en graden van kosmisch bewustzijn) met de aarde een directe verbinding heeft tot stand gebracht en daarom is dit bouwwerk Goddelijk te noemen. Buiten alle aardse gebeurtenissen die aan deze piramide vastliggen, vertegenwoordigt de piramide het universum, de kosmische graden en de loop van de verschillende planeten aldus de meesters die Jozef als medium gebruikten en door hem hun wijsheid aan ons doorgaven. Is het niet eigenaardig dat de drie bronnen die ik aanhaal ongeveer dezelfde taal spreken, toeval?

Naarmate de tijd verstrijkt zullen er steeds meer en meer tipjes van de sluier worden opgelicht. Volgens de bijbel kan men de piramide ontsluieren maar ook daar zijn diepe waarheden en werkelijkheden veranderd en vervalst omdat de kosmische betekenissen nog niet echt begrepen werden toentertijd. In dit gebouw is dus goed en kwaad vastgelegd, maar één weg voert omhoog en dat is de weg die onze heer en meester Jezus de Christus heeft afgelegd; de weg naar het hogere, naar het AL. ("Ik ben de weg de waarheid en het leven!")

De sfinx die voor de piramide opgesteld staat roept ons een halt toe en zegt: "Tot hier en niet verder. Buigt uw hoofd gij kinderen van God, zie mij aan u die hier wil binnengaan." Christus’ wil is het dit wonder te verstaan anders is het beter uit dit machtige gebouw te blijven. Als wij er voor openstaan zou een alles overheersende liefde allen die er binnentreden moeten overstralen, maar die liefde moeten wij ons eerst allen eigen maken. Zij die hebben kunnen mediteren in de koningskamer verklaren dat zij vreemde ervaringen tijdens hun meditatie gehad hebben. Ook volgens het Egyptische dodenboek is de piramide een inwijdingstempel met als functie het schenken van bovennatuurlijke krachten en magische kennis...

Wat er ook van zij, de top van de piramide stelt volgens de geestelijke meesters de zevende kosmische graad voor, dus de allerhoogste afstemming die de mens kan bereiken. Hier betreedt de mens het AL (de woonplaats waar God verblijft), en aangezien geen enkele mens God kan verklaren heeft de piramide dus nooit een top gekregen. Men kon ze dus niet afmaken want dan zou men God in wezen moeten kennen maar God is niet in steen noch in kunst uit te beelden of in geschriften vast te leggen…(zie naar een Dollar biljet). Het lezen van de piramide voorziet ons dus van een zeer waardevolle bron van geestelijke begeleiding.

De weerspiegelingen die de piramide wierp toen zij nog haar gepolijste witte kalksteen bedekking had, konden als kalender worden gebruikt. De weerspiegeling bij de zomerstilstand in de onmiskenbare vorm van een ster kan zelfs een symbolische betekenis hebben gehad. De laatste ontdekking tot hier toe zijn reeds enkele gangen zoals een ondergrondse tunnel en een ondergrondse kamer ten oosten van de sfinx. De piramide van Cheops is dus niet alleen een toeristische attractie, haar voornaamste functie bestaat uit het aantrekken van mensen om haar mysteriën te ondergaan. Op vele van haar bezoekers oefent zij een onvermoede invloed uit. Ook op u? Vermeire Guido

Nou en of ik ontzettend word aangetrokken door de piramide. Ik droomde al toen ik klein kind was, van de tijd van priesters en priesteressen, die daar werkten, woonden en leefden. Ik wil er nog altijd graag heen maar het komt er nooit van. En nu al helemaal niet meer, met 4 katten en bovendien niet al te veel geld meer. Maar het geeft niet, komt echt nog wel, alleen niet in dit leven meer. Ach, wat maakt het uit. We hebben de eeuwigheid en reïncarnatie! Dat komt wel goed.

Ik hoop dat jullie deze uitleg in 3 delen, over de Goden van Egypte en de piramiden, net zo mooi vonden als ik het vond. Ik heb veel gelezen over de piramides en het heeft me altijd zo getrokken. Door de boeken begreep ik ook waarom, al had ik zelf ook wel dat vermoeden. Net als met die rare aantrekkingskracht tot de maan. Alles heeft een reden en als je die vindt, dan valt alles altijd zo prachtig op zijn plek altijd. Voor mij zijn er geen ontbrekende puzzelstukjes meer wat het leven betreft.

Ik weet wie ik ben, waar ik vandaan kom en waar ik naartoe op weg ben. En de eindbestemming is nog lang niet eens in zicht dus het enige wat ik kan doen ik genieten van de reis zelf. En daar ben ik nu echt mee begonnen. Ik geef me over en ik accepteer alles wat me gebeurt of nog gebeuren zal. Ik zal er misschien nog wel eens over mopperen maar dat is niet omdat ik er boos over ben. Nee hoor, er gebeurt mij niets wat niet hoort om me te krijgen waar ik zijn moet. Ik vind het prima! Voor iedereen een ‘bon voyage’!