17. aug, 2020

Over zaaien en oogsten...

Ik had het gisteren over die dame, de bezorgster, die terug zou krijgen wat ze nu gaf. Over dat oorzaak en gevolg kwam ik nog een mooi stuk tegen van Hans Stolp. Dominee van de esoterische kerk. Ik zei al eens eerder, over Hans Stolp, dat hij veel juist oppikt van zijn gidsen maar sommige dingen komen van hemzelf en daar gaat hij helaas door de mist in. Toch komt hij af en toe met mooie dingen en die pik ik er dan uit. Zo is die hele oorzaak en gevolg, nog net iets meer, of anders dan het 'alles wat je doet krijg je terug'. Dat is natuurlijk sowieso het geval, maar er zit nog meer. Ik heb ook wel eens gezegd, zelfs hier in mijn blog, met mijn heftige leven, ik moet gestoord zijn geweest, want volgens mij heb ik hier zelf ook voor gekozen, om het allemaal tegelijk zowat te krijgen.

En dan komt Hans Stolp met stukken over Karma, alle Rulof-lezers weten dat het oorzaak en gevolg is maar de rest van de wereld weet dat nog niet, en over reïncarnatie die hij uit de bijbel heeft gehaald. Ja, en ook weten wij dat de Bijbel grotendeels niet klopt maar niet alles is fout natuurlijk. Daarom heb ik dit stukje er even tussenuit gehaald, omdat ik het er zeker ook bij vind horen. Hij heeft het over een andere oorzaak voor een zwaar leven, uitgelegd door Jezus aan zijn discipelen. Oordeel zelf maar:

Een prachtig verhaal en een prachtig bewijs ook daarvoor vind je in Johannes 9, het evangelie van Johannes. En dat gaat over de blindgeboren man. Het is een prachtig verhaal. Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem ligt op de heuvels en Jericho ligt in de vlakte aan de Jordaan, dus ze dalen zo de heuvels af. En terwijl ze over die zanderige wegen lopen, zitten er, en sommigen liggen zelfs, de bedelaars, de mismaakten uit die tijd die alleen door te bedelen in hun onderhoud konden voorzien, en die bedelaars lagen altijd op een vaste plek.

En zo gebeurde het dat regelmatig onderweg die vaste stemmen klonken van:” wilt u een aalmoes geven?” en elke reiziger was eraan gewend, daar zat die en daar zat die.

En nu komen ze halverwege die tocht van Jeruzalem naar Jericho, ook een bedelaar tegen, die daar op zijn vaste plek zat en een man was die vanaf zijn geboorte blind was. En hij riep zodra hij die groep mannen hoorde komen, én vrouwen trouwens, begint hij te roepen: 'aalmoes, aalmoes, aalmoes.' En de leerlingen zien die blind geboren man op zijn plaats zitten en zo staat het in het evangelie, dan trekken ze op dat moment Jezus aan zijn mantel. En zeggen:” Jezus, hoe zit het nou eigenlijk met díe man, waarom is die man blind geboren, is dat vanwege een eigen zonde of vanwege een zonde van zijn ouders?”

Begrijp je, het woord ‘zonde’ zou je meteen kunnen vertalen met ‘karma’ (ja ja, dat heeft hij fout maar lees hier dan maar 'oorzaak en gevolg') is die man blind geboren omdat ie voor zijn geboorte een zonde begaan heeft, dus karmisch beladen is, of is ie blind geboren omdat ie het karma van zijn ouders helpt dragen? Begrijp je? Kennelijk heeft Jezus net de avond tevoren, in de beslotenheid van de leerlingenkring, het een en ander over karma en reïncarnatie uitgelegd, ja en nou willen ze wel eens weten: hoe zit het dan met deze situatie, begrijp je? Het is trouwens heel prachtig het antwoord wat Jezus geeft: daar leer je ook zoveel van, dan zegt ie: ” nee deze man is niet blind geboren vanwege een eigen zonde en ook niet vanwege een zonde van zijn ouders, :”deze man is blind geboren”, en dan staat er letterlijk:” omdat de God in hem geboren zou worden.”

Wat is dat, dat de god in hem geboren zal worden? De Christus in hem, het hoger zelf , het kan me niet schelen hoe je het noemt, die hele diepe goddelijke krachten die in ieder van ons verborgen liggen en die eindelijk wakker mogen worden en door ons heen mogen gaan stromen. Jezus bedoelt dus te zeggen:” deze man heeft gekozen voor een moeilijk leven want blind zijn in die tijd zonder sociale voorzieningen, begin daar maar aan, da ‘s niet makkelijk. Maar juist zo’n moeilijk leven dat brengt hem ertoe om dwars door de moeilijkheden heen in één klap dat goddelijke licht, ja ik zal bijna zeggen aan het licht te laten komen, zichtbaar te laten worden, voel je? Nou zie je dat Jezus tussen neus en lippen door zegt dat er al drie redenen kunnen zijn waarom je soms moeilijke ervaringen meemaakt.

Het kan soms je eigen karma zijn, soms maak je moeilijke dingen mee om het karma van geliefde mensen om je heen te dragen. Je partner, je ouders je kinderen en soms is iets moeilijks helemaal niet karmisch en is het ook nog zelf gekozen omdat je dwars door de moeilijkheden heen in dit leven een enorme stap in geestelijke groei wilde zetten. Mooi hè, als je zo gaat zien. Zie je dat je dus sowieso al nooit kan zeggen: het is je eigen karma, dat Jezus even duidelijk maakt: het is even wat gevarieerder dan jullie denken. Het leuke is als je nou de Bijbelcommentaren opsloeg om te kijken wat die nou zeggen bij deze tekst. Want je weet, Bijbelcommentaren willen niks van karma en reïncarnatie weten.

Hoe zouden ze dit nou uitleggen, want als deze man blind geboren zou zijn om zijn eigen zonde dan moet die zonde wel voor zijn geboorte begaan zijn. Het zou te gek zijn om aan te nemen dat hij bij zijn geboorte al gestraft wordt voor zonden die hij later begaat. Ja, hoe moet je dat dan verklaren als je niks van karma en reïncarnatie wil weten. Tot op de dag van vandaag kun je dan in de Bijbelcommentaren lezen dat deze man dan wel gezondigd zal hebben in de moederschoot. En hier zie je een heel geforceerde manier om overal waar in de bijbel karma en reïncarnatie voorkomt, om het weg te redeneren, kwijt te raken. Er zijn nog veel meer sporen. Er staat ook letterlijk dat Jezus tegen Johannes de Doper zegt, die armoedzaaier, die in zijn kamelenharen mantel rondloopt, ja, die armoedzaaier, is toevallig wel een incarnatie van de grote profeet Elia.

En moeilijk dat de leerlingen het vinden om dát te begrijpen, ze komen er een paar keer op terug. Net zolang totdat Jezus eindeloos herhalend zo heeft uitgelegd dat ze het kunnen pakken. Het staat er een paar keer met zoveel woorden:” Hij, Johannes de Doper, hij is Elia die komen zal.” De incarnatie. Het mooie is dat je in de bijbel ook heel vaak de wet van karma tegenkomt, alleen het staat er zo versluierd, voor iemand die het door heeft oftewel voor wie oren heeft om te horen, dat staat er heel vaak. Voor de liefhebbers noem ik een paar teksten. Er staat bijvoorbeeld in Job 4 vers 8: 'wie onrecht ploege en moeite zaaie die maaie het.'

Zie je, je oogst wat je gezaaid hebt. Strofe 22 vers 8, o daar staat het al, 'wie onrecht zaait zal onheil oogsten,' voel je, wat je zaait in het ene leven daarmee wordt je geconfronteerd in een volgend leven 'want wind zaaie zij en storm oogste zij.' - HANS STOLP - Ik vond het een mooie aanvulling waarvan ik het bestaan al wist, het is soms ook eigen keuze, om sneller hoger te komen. Ook door het boek Billy Fingers te lezen, heb ik hier over geleerd. Maar het zit ook van binnen bij me. Daarom wilde ik het even delen. Misschien zijn we lang zo slecht nog niet, als we nu mogen denken  Want dat denken we dan vaak, Rulof lezers die van het oorzaak en gevolg weten, dat het allemaal onze eigen schuld is, dat we zo rot geweest zijn. Maar toch fijn om te weten, dat het niet altijd zo is. Daarom wilde ik dat even doorgeven.