9. sep, 2020

Akasha, Akashic Records, wat is het nou eigenlijk precies?

Vorige week had ik bloed moeten gaan prikken. Ik voelde me alleen niet zo jofel en had geen trek in een gesprek van een uur en daarna nog een uur plasma pompen. Ik had een mailtje met bevestiging gekregen dit keer, dus de afspraak stond vast. Ik opende de mail om het 0800 nummer te gaan bellen dat in de mail stond, om de afspraak te verzetten. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een bandje waar een blikken Truus me vertelde dat het door mij gekozen nummer niet meer in gebruik was. Wel was Truus zo aardig om me dan wel een nummer te geven, wat ik moest hebben. Ik schreef het op toen ze het herhaalde. Ze ging nog even door in het Engels en zo kon ik nog een keer het nieuwe nummer checken.

Nou, goed, dan bellen we daar toch heen? Ik viel bijna om van verbazing. Ik krijg namelijk te horen dat het gekozen nummer niet bestaat. Heb ik het dan zo fout gedaan? Ik herhaal alles om weer aan het nummer te komen, maar ik heb het gewoon goed gedaan. Weet je wat ze kunnen daar? Juist, de pot op! Eerst moeten testen voor antistoffen, ja die heb ik. Dan afspraak 1 wisten ze niks van en nu mails met foute nummers en niet bestaande nummers geven, via de mail? Ik ben er wel een beetje klaar mee zo! Dan krijg je mijn plasma toch zeker niet. Ik vind het prima hoor. Als dit zo geregeld is, dan heb ik er weinig vertrouwen in verder. Met mijn B positief, een wat minder vaak voorkomende bloedgroep, toch wel jammer voor jullie. Zo, dat moest ik even kwijt.

Mensen vroegen me, wat zijn die Akasha kronieken eigenlijk, waar ik het laatst over had. Ja, niet iedereen is ervan op de hoogte natuurlijk. Dus ik ben even gaan zoeken naar de beste uitleg ervan, want je komt er ook enorm veel onzin over tegen. De Akasha kronieken zijn een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis ligt opgeslagen. Dit bewustzijns-trillings-lichaam is overal geheel aanwezig en altijd, waar ook ter wereld, volledig toegankelijk. Als zodanig vormen de kronieken een op ervaring gebaseerd kennislichaam dat niet alleen alles bevat wat elke ziel in de loop van zijn bestaan ooit heeft gedacht, gezegd en gedaan, maar waarin ook alles ten aanzien van zijn toekomstige mogelijkheden is vastgelegd. We zullen de hierboven staande definitie in kleinere delen opsplitsen – te beginnen met de betekenis van het begrip bewustzijnsdimensie.

Een bewustzijnsdimensie is een gebied van de ongeziene wereld dat we als mensen niettemin kunnen ervaren en identificeren op grond van zijn specifieke kenmerken, eigenschappen. Zo is bijvoorbeeld de droomtoestand een bewustzijnsdimensie tijdens de verschillende fasen van de slaap die mensen kunnen ervaren en identificeren. Andere bewustzijnsdimensies kunnen worden benoemd als verschillende ‘gebieden’ van de geest – het bewuste en het onderbewuste, het gebied van het geheugen, gebieden van muzikale of mathematische begaafdheid, en de gebieden van het brein die onze fysieke capaciteiten regeren. En andere bewustzijnsdimensies zijn de verschillende staten van ontspanning die via het brein kunnen worden gemeten. Wat al deze bewustzijnsdimensies met elkaar gemeen hebben is het feit dat we weten dat ze bestaan, ook al kunnen we ze niet zien. Net als bijvoorbeeld zwaartekracht, die zie je niet maar als je met je bakkes de vloer raakt, dan weet je dat het bestaat!

In het proces van toegang vinden tot de Akasha kronieken gaan we van de gebruikelijke staat van menselijk bewustzijn over op een staat van goddelijk universeel bewustzijn waarin we onze Eenheid met het goddelijke op alle niveaus herkennen. Deze bewustzijnstoestand stelt ons in staat de vibraties van de kronieken – de blauwdrukken van de ziel – waar te nemen. Zo hebben de kronieken de mensheid door haar hele evolutie heen gediend als een buitengewoon instrument met behulp waarvan wij goddelijke verlichting op hanteerbare wijze kunnen ontvangen om die in onze menselijke ervaring te integreren. En daardoor kunnen we met recht zeggen dat we door toegang te krijgen tot de Akasha kronieken een glimp kunnen opvangen van de hemel op aarde!

Met de Akasha kronieken vergt begrip en aanvaarding van het concept ‘reïncarnatie’. Vanuit het perspectief van de kronieken bezien zijn alle zielen eeuwig. Op dit begripsniveau houden de kronieken het archief bij van elke ziel zoals die van het ene leven tot het andere als verschillende menselijke wezens op aarde heeft bestaan en deze zich door tijd en ruimte heen heeft ontwikkeld. Een menselijke incarnatie geschiedt als een specifieke manifestatie van de volmaakte blauwdruk van de ziel. De gedachte achter de menselijke ervaring is in het fysieke het volmaakte zelf te worden zoals dat op zielsniveau al in de Akasha kronieken bestaat.

Om in het bewustzijn van onze spirituele natuur te groeien en in staat te zijn dat bewustzijn in het fysieke leven te verankeren om zo ons optimale zelf op het aardse vlak te verwezenlijken, vergt vele levens. In de kronieken kunnen we onze diverse incarnaties zien. In wezen zijn de Akasha kronieken dus zowel de volmaakte blauwdruk op zielsniveau, als de registratie van de ervaringen van een individuele ziel naarmate die in het bewustzijn van zichzelf als spiritueel wezen groeit en hij zich in zijn goddelijke natuur in het fysieke aardse vlak manifesteert. Daarom noemt Jozef Rulof het in zijn boeken dan ook het boek des Levens. Alles staat erin over jou, in je eigen boek, en ik heb mijn boek en de buurman ook. Je hoeft er niet in te geloven om er eentje te hebben. Ooit weet je het wel, geloof je het wel. Vaak omdat je er dan zelf in mag lezen.

De Akasha kronieken zijn constant in verandering en uitbreiding. Naarmate onze ziel zich door de tijd heen ontwikkelt, worden de kronieken bijgesteld om onze groei weer te geven. Ze worden voortdurend verfijnd naarmate we meer op één lijn komen met onze volmaakte ziel en die groeiende volmaaktheid zich in ons aardse leven manifesteert. Daarom kunnen we de kronieken beschouwen als een bemiddelingslichaam tussen alle verleden, huidige en toekomstige mogelijkheden, waarschijnlijkheden en eventualiteiten. Aan de kronieken kunnen we begrip en richting ontlenen wanneer we onszelf op onze levensreis ervoor openstellen ons optimale zelf in de fysieke wereld te realiseren.

De oude Egyptenaren schreven er al over, duizenden jaren voor Christus. Hindoe’s kennen het, ook in de Christelijke bijbel wordt erover geschreven. In de boeken van Rulof, wat het voor mij dus een uitgemaakte zaak maakt, maar ook in de boeken van Gijsbert van der Zeeuw komen ze voor. Hij vertelt ook nog eens, dat het ook voor algemene kennis voor iedereen toegankelijk is. Soms bewust, soms onbewust. Daarom kan het gebeuren, dat er 2 uitvinders, totaal los van elkaar, en elk aan de andere kant van de wereld van elkaar, toch dezelfde uitvinding doen, tegelijkertijd.

Of dat muzikanten een muziekstuk componeren, dat erg op elkaar lijkt maar dat ze toch echt niet van elkaar gestolen hebben. Ze pikten alleen wel tegelijkertijd iets op, of waren in hun slaap in hetzelfde gebied van die grote bibliotheek der ziele boeken geweest. En zo hoorden ze hetzelfde melodietje. Zo werkt dat nou eenmaal. Hoe mooi is dat wel niet? Niets maar dan ook niets gaat er verloren, vanaf je eerste leven, tot je laatste hier op aarde. Verder en verder zal het gaan! Een encyclopedie is er een stuiverromannetje bij!